Polityka prywatności

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem strony oraz ADO (Administratorem Danych Osobowych) jest
Pigaro Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0001011269,
z siedzibą na ul. Plac Wolności 22/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, posiadającym NIP: 8811502076
i REGON: 52409711700000.

2. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania poszczególnych danych osobowych.
Wszelkie informacje na temat są wyszczególnione poniżej w stosunku do każdego celu przetwarzania danych osobno.

3. Uprawnienia.

RODO zabezpiecza Twoje informacje i przyznaje Ci następujące potencjalne prawa
związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli określony cel przetwarzania jej wymagał.

Zasady realizacji powyższych praw zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO.

Pamiętaj, że wykazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Jedynym wyjątkiem – prawem, które przysługuje Ci zawsze – jest prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że dopuściliśmy się naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Zawsze masz także możliwość zwrócenia się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o danych, które posiadamy na Twój temat oraz celów, w jakich je przetwarzamy. W takiej sytuacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisz na adres grupa@pigaro.pl.

4. Bezpieczeństwo
Gwarantujemy Ci, że dane, które nam przekazujesz, są poufne. Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, które są wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane te gromadzimy z należytą starannością i odpowiednio chronimy je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione do tego.

5. Odbiorcy danych
Nasi podwykonawcy, czyli podmioty świadczące nam usługi przy przetwarzaniu danych, świadczeniu Tobie usług lub realizacji zamówień, mogą przetwarzać Twoje dane.
W zależności od celu przetwarzania Twoje dane osobowe powierzamy:

• TYPEFORM SL – w celu korzystania z usługi videoask i typeform ;

• LH.pl Sp z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych
na serwerze, w tym serwerze skrzynek pocztowych Pigaro Sp. z o.o.;

• Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Drive,
dla przechowywania materiałów elektronicznych oraz zbiorów danych;

• Klaviyo, Inc. – w celu korzystania z systemu Klaviyo do wysyłania
newslettera do osób, które wyraziły na to zgodę;

• iFirma Sp z o.o. – w celu księgowania transakcji oraz wystawiania faktur;

• PayU S.A. – w celu przechowywania oraz przetwarzania danych osób, które opłaciły szkolenie lub zakupiły nasze produkty

• Facebook, Inc. – w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych, w tym możliwości kierowania reklam do osób z wgranych baz maili;

Wszystkie podmioty, którym powierzamy Twoje dane osobowe i ich przetwarzanie gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa tych danych wymaganych przez przepisy prawa.
Ze względu na korzystanie z usług Google oraz Facebook, Twoje dane mogą
być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), ponieważ przechowywane są na amerykańskich serwerach. Przedsiębiorstwa te należą jednak do programu Privacy Shield i zobowiązują się do ochrony powierzonych danych zgodnie z europejskim prawem w tym zakresie.

6. Cele i czynności przetwarzania

I. Kontakt
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w treści możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu.
Dane przekazane w związku z nawiązaniem kontaktu przetwarzane są w celach:
• kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, która wynika
z zainicjowania kontaktu);
• archiwizacji korespondencji w taki sposób, by móc wykazać jej przebieg w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie możemy określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji z nami (jeżeli podlegała archiwizacji), a także domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes (np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami).
II. Newsletter
Aby zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane w związku z zapisaniem się do newslettera przetwarzane są w celu:
• przesyłania newslettera i materiałów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli
Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa dotyczącego chęci
otrzymywania tych materiałów).
Dane będą przetwarzane podczas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy maili.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisanie w bazie maili, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych, o czym mowa w art. 20 RODO. W tym celu wyślij nam wiadomość
na grupa@pigaro.pl.
7. Technologie śledzące (m.in. pliki cookies)
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) i mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (cookies trwałe).
I. Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle te pliki usunąć po opuszczeniu strony.
Ważne jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych,
które stosują cookies.
II. Cookies własne
Cookies własne wykorzystujemy, by zapewnić prawidłowe działanie strony.
III. Cookies podmiotów trzecich
Nasza strona, tak jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje dostarczane przez
podmioty trzecie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies, które pochodzą od tych
podmiotów. Są one wypisane poniżej:
a) Google Analytics
GA dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Wykorzystując GA, opieramy się na naszym interesie uzasadnionym prawnie, który polega na tworzeniu i analizie statystyk, by móc optymalizować naszą stronę internetową.
GA automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zebrane w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam też przechowywane.
Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych przez pliki cookies na naszej i innych stronach, które wykorzystują GA, poprzez instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Natomiast szczegółowo przetwarzanie danych w ramach GA opisane zostało przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
b) Facebook Pixel
Facebook Pixel dostępne jest w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tego narzędzia kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania te realizujemy, opierając się na naszym uzasadnionym prawnie interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług.
By kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach strony Warzochawsieci.pl Pixel Facebooka. W sposób automatyczny gromadzi on informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony w zakresie przeglądanych podstron. Gromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane na serwery Facebooka, które znajdują się z Stanach Zjednoczonych i tam są także przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Możemy jedynie podejrzeć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte w ramach naszej strony. W ramach informacji jednak zwracamy Twoją uwagę na fakt, że Facebook może łączyć te informacje z innymi, które zebrał w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów, w tym także marketingowych. Takie działania Facebooka nie zależą od nas, a więcej informacji na ten
temat znajdziesz bezpośrednio tam: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Możesz jednak zarządzać ustawieniami prywatności i profilować treści z poziomu swojego konta na Facebooku.
Facebook, Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska.
c) Narzędzia społecznościowe
Na stronie warzochawsieci.pl używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane
przez serwisy takie jak: Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Pinterest.
Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat
zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim numerem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej
prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
• Twitter – https://twitter.com/en/privacy

• TikTok – https://twitter.com/en/privacy
• LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowaniesię tych wtyczek.
d) Nagrania wideo
Na naszej stronie osadzamy wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są
pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.
Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim adresem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy
(niektóre serwery znajdują się w USA) i tam są też przechowywane.
Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce
prywatności Google.
Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie
skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google
(https://policies.google.com/privacy).

8. Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności serwisu internetowego warzochawsieci.pl (dalej jako Serwis) oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. W celu zapewnienia przejrzystości działań zostaje przyjęta niniejsza Polityka Cookies, która określa szczegółowe zasady korzystania przez Serwis internetowy z plików cookies.

Dane za pomocą plików cookies gromadzone są przez Pigaro Sp. z o.o. adres ul. Plac Wolności 22/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, numer NIP: 8811502076, numer REGON: 2409711700000. W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w plikach cookies są danymi osobowymi Pigaro Sp. z o.o.  uznawany jest za Administratora danych, zaś Użytkownikowi przysługują wszystkie uprawnienia zawarte w Polityce Prywatności.

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z naszego Serwisu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług (dalej jako Użytkownik).

I. Pliki cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza nasz Serwis. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu.

Pliki cookies służą nam do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji a także w celu zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności Serwisu internetowego oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści.

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Informacje zawarte w plikach cookies uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. My za pomocą plików cookies staramy się zbierać o Użytkowniku jedynie anonimowe dane, służące do wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam.

II. Rodzaje i cele korzystania z plików cookies

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt na naszym Serwisie, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści. Dzięki plikom cookies interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto pliki cookies umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi dopasowanych do niego treści, bez konieczności przeprowadzania ankiet.

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W takim przypadku informacje zapisane w plikach cookies sesyjnych są automatycznie usuwane.
 • Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

W obszarze Serwisu wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług.

Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie cookies wykorzystywane są w naszym Serwisie:

 • Cookies techniczne (niezbędne) – są niezbędne, aby strona Serwisu mogła działać prawidłowo. Odnoszą się one do funkcjonalności naszych witryn internetowych i pozwalają nam ulepszyć usługi, które oferujemy za pośrednictwem naszych witryn internetowych, na przykład poprzez umożliwienie przenoszenia informacji między stronami naszej witryny internetowej, aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania informacji, lub rozpoznając preferencje Użytkownika po powrocie na stronę naszego Serwisu.Wykorzystujemy je w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa
  • utrzymania sesji, kiedy Użytkownik odwiedza i loguje się do swojego konta klienta
  • zapewnienia odpowiedniego wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik,
  • dostosowywania naszych usług do wyborów Użytkownika
  • zapamiętania, czy Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
 • Cookies funkcjonalne – zapamiętują wybory dokonywane przez Użytkownika zapewniając bardziej dopasowane usługi.Wykorzystujemy je w celu:
  • wsparcia funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa powinna działać poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika
  • zapewnienia wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej;
  • użycia w większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 • Cookies analityczne – pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę Użytkowników odwiedzających nasz Serwis, zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Serwisie, gdy z niej korzystają oraz rejestrować, które treści przeglądają i którymi są zainteresowani. Pomaga nam to określić, jak często strony i reklamy są odwiedzane oraz w celu określenia najpopularniejszych obszarów naszego Serwisu. Pomaga nam to ulepszyć usługi, które oferujemy, sprawiając że nasi Użytkownicy znajdują informacje, których szukają. Są one również niezbędne, aby rozliczać się z naszymi Zaufanymi Partnerami, mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych.Wykorzystujemy je w celu:
  • badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz sprawdzania źródła ruchu (kierunki przekierowania),
  • wykrywania różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty), ataki ddos
  • ograniczenia niepożądanych działań marketingowych
  • mierzenia  skuteczność akcji marketingowych prowadzonych na rzecz Serwisu, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych stronach internetowych,
  • rozliczania się z Zaufanymi Partnerami za usługi reklamowe w oparciu o aktywność użytkownika  np. kliknięcia.
 • Cookies marketingowe – używane, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę i tylko wtedy gdy zastosowane przez nasz Serwis funkcjonalności oraz formy reklamy tego wymagają.Wykorzystujemy je w celu:
  • wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla konkretnego użytkownika. Dotyczą profilowania reklam  wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie naszego Serwisu, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru towarów, na podstawie danych posiadanych przez Serwis, w tym zachowania użytkowników w Serwisie.

Wchodząc na stronę Serwisu Użytkownik może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies analitycznych i marketingowych. Wówczas nie będziemy mogli prowadzić szczegółowych statystyk oraz dostosowywać naszych reklam w oparciu o informacje zebrane w naszym Serwisie. Nadal jednak będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym zarówno na stronie Serwisu, jak i na innych serwisach internetowych.

Do emisji reklam w Internecie, a także w zakresie innych narzędzi wykorzystujemy technologie dostarczane przez Google i FB dlatego zwróć uwagę czy wyrażasz zgodę na stosowanie tych narzędzi, w tym profilowanie reklam w Internecie i FB za pomocą technologii stosowanych przez Google co możesz zrobić tu i przez FB co możesz zrobić tu.

III. Wyłączenie obsługi plików cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta w celu dostępu do naszego Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszego Serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że Użytkownik zgadza się na otrzymywanie plików cookies technicznych w naszym Serwisie, które jak wskazaliśmy są dla nas niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony Serwisu.

Większość przeglądarek internetowych posiada funkcję, która pozwala Użytkownikowi przeglądać i usuwać pliki cookie, w tym pliki cookie w naszym serwisie. Jednakże podkreślić należy, że brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików cookies przez stronę internetową naszego Serwisu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszego Serwisu.

Jeżeli Użytkownik używa różnych urządzeń do uzyskania dostępu do naszego Serwisu oraz jego przeglądania (np. komputera, smartfona, tabletu) powinien upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowana jest do preferencji związanych z plikami cookies.

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Poniżej wskazany został sposób, w jaki Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oraz Internet Explorer.

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome

 • W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz trzy kropki pionowe
 • W sekcji Prywatność bezpieczeństwo kliknij przycisk Treść.
 • W sekcji Pliki cookies i dane stron możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
  • Blokuj wszystkie pliki cookies
  • Blokuj pliki cookies innych firm

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Google Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox

 • W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Ustawienia.
 • Następnie z sekcji Prywatność i bezpieczeństwo wybierz zakładkę ciasteczka i dane witryn.
 • Wybierz odpowiedni poziom bezpieczeństwa lub skonfiguruj własny wybierając które elementy i skrypty blokować – ciasteczka:
  • Wszystkie z zewnętrznych witryn
  • wszystkie

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Safari

 • Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Blokuj wszystkie cookie
  • Zapobiegaj śledzeniu poza witryną

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Opera

 • W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Opera wybierz trzy linie poziome
 • Kliknij przejdź do pełnych ustawień przeglądarki
 • W sekcji Prywatność bezpieczeństwo kliknij przycisk Ciasteczka i inne dane witryn.
 • Możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
  • Blokuj wszystkie pliki cookies
  • Blokuj pliki cookies innych firm

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Edge

 • W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Edge wybierz trzy kropki poziome
 • Kliknij Ustawienia
 • W sekcji Pliki cookie i uprawnienia witryny kliknij Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je
 • Możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
  • Blokuj
  • Blokuj pliki cookies innych firm

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge

IV. Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami niniejszej Polityki Cookies lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Cookies Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail grupa@pigaro.pl lub drogą pocztową na adres Administratora.