Wykrycie strat na koncie Google Ads podczas audytu

Klient: Duży sklep internetowy generujący wielomilionowe obroty miesięcznie

Cel audytu: Wykrycie niewłaściwego wykorzystania budżetu reklamowego w Google Ads oraz zoptymalizowanie kampanii pod kątem zwrotu z inwestycji w reklamę (ROAS).

Przebieg audytu:

Podczas audytu konto klienta zostało dokładnie przeanalizowane pod kątem efektywności i wymaganego zwrotu z inwestycji w reklamę (ROAS). Okazało się, że klient nie był świadom wymaganego poziomu ROAS, głównie ze względu na braki w kompetencjach swojego dotychczasowego specjalisty od marketingu.

Efektem audytu było wykrycie strat, które przekraczały 30 tysięcy złotych miesięcznie.

Działania podjęte po audycie:

Po zidentyfikowaniu problemów i ustaleniu wymaganego ROAS, konto reklamowe klienta zostało przebudowane. Koncentracja skupiła się na pozyskiwaniu nowych klientów za pomocą kampanii shopping Ads oraz reklam tekstowych.

Nasza współpraca z klientem obejmowała cotygodniowe spotkania trwające godzinę, podczas których wspólnie z nowym pracownikiem klienta analizowane było całe konto i założenia marketingowe.

Wyniki:

Przez długie miesiące klient nie zauważał strat, ponieważ jego sklep generował bardzo duże obroty z działań organicznych oraz za sprawą ugruntowanej pozycji na rynku. Jednak dzięki audytowi udało się wykryć i zniwelować te straty do 0, co przekładało się na znaczną poprawę efektywności reklam i oszczędność budżetu reklamowego.

Wnioski:

Jak widać, nawet bardzo duże przedsiębiorstwa mogą generować straty na kontach reklamowych przez brak doświadczonych pracowników w zespole. Dlatego audyty kont Google Ads są niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa, które chce efektywnie wykorzystać swój budżet reklamowy. Regularne monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) i dostosowywanie strategii marketingowej do zmieniających się warunków rynkowych są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności firmy na rynku. Warto też kontrolować swój zespół marketingowy, który może fałszować wyniki na potrzeby utrzymania stanowiska, w szczególności, gdy firma ma mocną pozycję na rynku i jej dochody są mocno zdywersyfikowane i strat nie widać na pierwszy rzut oka.

Podejmij współpracę - Umów darmową konsultację